RING OSS - 031-311 32 73

Solceller Göteborg

RING OSS - 031-311 32 73

Bygglov

Vårt företag erbjuder förutom service, projektering och installation av solceller i Göteborg även hjälp med bygglov av alla dess slag. Vi har 50 års erfarenhet i byggbranschen. Ibland behövs det även bygglov för att få installera solceller i Göteborg men vi erbjuder även hjälp med bygglov för övriga byggnationer. 

Behöver ni hjälp med bygglov i Göteborg med omnejd? Kontakta oss – vi sköter allt – även bygglovsansökan hos din kommun.

Bygglov i Göteborg

Vi är lösningsorienterade och erbjuder gärna vår expertis så att ni ska kunna förverkliga ert byggprojekt oavsett om ni ska montera solceller i Göteborg eller bygga någonting annat. Vi tar oss an uppdrag för både nybyggnation och ombyggnation. Av oss får ni hjälp med alltifrån idé till bygglovsansökan till er kommun. När ni fått ert bygglov beviljat har vi även bra kontakter med hantverkare som kan hjälpa er bygga er byggnation.

Vår kompetens stannar inte vid hjälp med bygglov och solceller i Göteborg. Vi är också certifierad entreprenadbesiktningsman och kontrollansvarig via Kiwa. Vi kan alltså vara kontrollansvarig på ert bygge samt besiktiga det färdiga resultatet.

Så går bygglovsprocessen till

  1. Vi skickar in din bygglovsansökan till er kommun. Ansökan innehåller de uppgifter, ritningar och övriga handlingar som behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.
  2. Byggnadsnämnden gör en första granskning så fort den mottagit ansökan. 
  3. Ni får då ett mottagningsbevis som kvitto på att er ansökan är inlämnad till byggnadsnämnden. I det ska det även anges hur lång tid det tar innan beslut fattas. 
  4. Byggnadsnämnden prövar bygglovsansökan.
  5. Kommunen ska meddela dig bygglovsbeslutet senast 10 veckor efter att ansökan kommit in till kommunen förutsatt att ansökan är komplett. 
  6. Efter beviljat bygglov behövs ett startbesked för att få starta ert bygge. Vi hjälper er även med handlingar för det. 

Efter att du fått ditt bygglov för solceller i Göteborg eller övrig byggnation gäller det att det påbörjas inom två år och färdigställs inom fem år. 

Kontakta oss för hjälp med bygglov och solceller i Göteborg!